157 datasets found

Filter Results
 • Jarðhitanotkun

  Punktaþekja með upplýsingum um staði þar sem framleiðsla á sér stað með notkun jarðhita: gróðurhús, fiskeldi, iðnaður.
 • Surtsey-reitakerfi Náttúrufræðistofnunar Íslands – NI_reit_v_Surtsey_100m

  Reitakerfi fyrir útbreiðslukort lífvera á Surtsey í 100 m reitum (100-m-grid to compile distribution maps of organisms on Surtsey). Sjálfstætt reitakerfi sérstaklega útbúið...
 • Number of terrestrial mammal species

  Number of terrestrial mammal species occupying low and high Arctic zones in each of the circumpolar Arctic regions. Conservation of Arctic Flora and Fauna, CAFF 2013 - Akureyri...
 • Reitakerfi Náttúrufræðistofnunar Íslands – NI_reitakerfi_v

  Reitakerfi fyrir útbreiðslukort lífvera á Íslandi í 10 km og 2 km reitum (10-km- and 2-km-grid to compile distribution maps of organisms in Iceland). Flákalag og punktalag...
 • Greenland coastline

  Coastline for Greenland
 • Biogeographic borders in the Barents Sea

  Biogeographic borders in the Barents Sea based on species distributions of bryozoans. Average position of the border with 50:50% of Atlantic boreal and Arctic species numbers is...
 • Marine incidents involving cruise ships in Arctic and Antarctic waters

  Arctic Biodiversity Assessment (ABA) 2013. Table 18.1. Marine incidents involving cruise ships in Arctic and Antarctic waters (the same vessels often alternate polar region...
 • INSPIRE Administrative Units (au) Iceland

  Administrative Units (AU) is one of 12 themes in the European Location Project (ELF). The purpose of ELF is to create harmonised cross-border, cross-theme and cross-resolution...
 • ERM 6.0 Points Of Interest (POI) 2013

  EuroRegionalMap is a multi-functional topographic dataset covering 35 countries. It is designed for business use and enables you to process comprehensive spatial analysis....
 • LMÍ IS 50V Mannvirki

  Mannvirki skiptast í 2 lög, punktalag og flákalag. Punktalagði sýnir mannvirki utan þéttbýlis. Í laginu eru íbúðarhús, sumarhús, skálar, skólar, kirkjur, vitar og veitumannvirki...
 • Land Cover Dynamics (Vegetation Phenology)

  The Land Cover Dynamics MODIS product is a yearly product that represents thetiming of vegetation phenology globally. Sub-datasets include vegetation growth,...
 • Samgöngur

  Samgöngur í Reykjavík, gögnum safnað í þeim tilgangi að hafa sem heildstæðasta mynd af samgöngum í Reykjavík. Kantlínur gatna og göngu- og hjólaleiða. Flákar sem sýna götur og...
 • Landeignaskrá

  Notagildi og orðskýringar: Skrá þar sem hver færsla, nefnd skiki (e. cadastral parcel), geymir bæði lýsandi og rúmfræðilegar upplýsingar um eigin legu á formi fláka, sem og...
 • Náttúrulegt birki á Íslandi

  Kortlagning náttúrulegs birkis á Íslandi fór fram á árunum 2010-2014. Útbreiðsla birkis var kortlögð á vettvangi og m.a. skráðar upplýsingar um hæð, þekju og aldur. Samkvæmt...
 • Landgræðsluaðgerðir

  Gögnin innihalda upplýsingar um uppgræðsluaðgerðir Landgræðslu ríkisins sem staðsettar hafa verið á korti.
 • AOAS Regions

  The Arctic Ocean and adjacent seas (AOAS) with the approximate delineation of the 16 regions examined for the occurrence of marine fish species. Published in the Arctic...
 • Grunngögn

  Línur sem sýna strandlínu og útlínur áa og vatna. Flákar sem sýna land, sjó, ár og vötn. Hæðarlínur og hæðarpunktar. Örnefni. Grunnkortalínur sem sýna ýmis fyrirbæri á landi...
 • Boundaries of the geographic area covered by the Arctic Biodiversity Assessment

  Boundaries of the geographic area covered by the Arctic Biodiversity Assessment. Includes sub, low and high Arctic bounbaries
 • AMSAIIC: Arctic marine areas of heightened ecological significance

  A total of 95 areas of heightened ecological significance have been identified within the Arctic LMEs. The areas were identified primarily on the basis of their ecological...
 • INSPIRE Hydrography (hy-p) Iceland

  Hydrography (HY) Iceland is one of 12 themes in the European Location Project (ELF). The purpose of ELF is to create harmonised cross-border, cross-theme and cross-resolution...